Tranh tụng

Tranh chấp luôn song hành và tồn tại như là một thành tố khách quan của môi trường kinh doanh.  Doanh nghiệp càng phát triển thì rủi ro từ các tranh chấp ngày càng lớn. Giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp thương lượng tiền tố tụng, trọng tài, trung gian đàm phán luôn là những cách làm đơn giản nhưng rất có hiệu quả trong việc giảm thiểu chi phí và quản lý rủi ro.

DNAS tư vấn và đại diện khách hàng tham gia tranh tụng tại tòa án, làm việc với các cơ quan cấp phép để tìm ra những giải pháp hạn chế tối đa tổn thất cho khách hàng.  DNAS đặc biệt có thế mạnh trong các vụ tranh tụng về đầu tư và thương mại.