Email In

Thomas Ngô

Trưởng nhóm tư vấn môi trường

 

Tại DNAS, Ts. Thomas chịu trách nhiệm điều hành bộ phận tư vấn môi trường và các dịch vụ liên quan. Với vai trò này, Ts. Thomas cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tư vấn theo tiêu chuẩn quốc tế trên nền tảng vững chắc của mình từ các hoạt động nghiên cứu, đào tạo môi trường tại Singapore và hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn độc lập về môi trường tại Singapore và Việt Nam. Ts. Thomas cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn các dự án phức tạp có lồng ghép các nội dung về bảo vệ môi trường và xã hội trong các lĩnh vực khác nhau như năng lượng, đô thị, phát triển nông thôn, giao thông vận tải, nước, vệ sinh môi trường và giáo dục... vào các dự án được tài trợ bởi Chính phủ và các nhà tài trợ quốc tế (WB, ADB...).

Đặc biệt, với kinh nghiệm quốc tế khi làm việc trong các dự án ODA, Ts. Thomas hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp trong quá trình tiến hành rà soát tổng thể việc tuân thủ quy định về môi trường (EDD), một trong những dịch vụ quan trọng cho các hoạt động thân thiện với môi trường của các công ty, doanh nghiệp cũng như trong các giao dịch M&A. Ts.Thomas cũng là một trong những chuyên gia có chuyên môn sâu trong lĩnh vực tư vấn về Cơ chế phát triển sạch (CDM) và đăng ký đạt chứng nhận giảm phát thải (CERs).