Email In

Nguyễn Trọng Quang

Luật sư Thành viên

email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Luật sư Quang có thế mạnh nổi bật trong lĩnh vực dầu khí, đầu tư nước ngoài, lao động, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, lao động. Quang thường xuyên tư vấn cho các công ty, doanh nghiệp nhà nước về các hoạt động đầu tư, tái cấu trúc doanh nghiệp và các giao dịch thương mại.

Trước khi gia nhập DNAS, Quang là chuyên viên của Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và PTNT và sau đó là luật sư tại công ty luật Bizconsult.

Các dự án đã thực hiện:

  • Tư vấn thường xuyên cho các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực pháp luật về nông nghiệp, lâm nghiệp (2001- 2007).
  • Chuyên gia tư vấn cho dự án GTZ dự thảo Thông tư hướng dẫn định giá rừng tại Việt Nam (2008).
  • Tiến hành thủ tục thành lập và giải thể ban trù bị thành lập ngân hàng dầu khí Việt Nam với vai trò là chuyên gia pháp lý (2008).
  • Tư vấn cho công ty cổ phần phân phối bán lẻ VNF1 về hoạt động và tái cơ cấu tổ chức cổ đông sáng lập (2009-2010).
  • Tham gia các hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp cho Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (2010-2018).