Email In PDF.

DNAS có thế mạnh trong việc tư vấn xử lý nợ thương mại và nợ phát sinh từ các hoạt động tài chính.  Chúng tôi cung cấp các giải pháp pháp lý và tái cấu trúc nợ một cách linh hoạt để đạt hiệu quả tối đa cho khách hàng.  Trong lĩnh vực này, DNAS hỗ trợ khách hàng:

tiến hành đàm phán nhằm thu hồi nợ thông qua thương lượng, hòa giải;

điều tra, xác minh khả năng thanh toán; hỗ trợ xác nhận công nợ;

thay mặt chủ nợ hoà giải, thương lượng, tìm kiếm giải pháp tái cấu trúc nợ;

thay mặt thân chủ làm thủ tục khởi kiện tại Toà án;

tham gia tố tụng;

thay mặt thân chủ trong thi hành án.