Sở hữu Trí tuệ

Cộng tác với các đại diện sở hữu trí tuệ có uy tín tại Việt Nam, DNAS không chỉ giúp khách hàng bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ một cách đơn lẻ mà c̣òn tư vấn cho khách hàng những giải pháp pḥòng vệ, hoạch định kế hoạch phát triển các tài sản sở hữu trí tuệ một cách toàn diện như nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, phát minh, sáng chế, bản quyền, nhượng quyền thương mại.