Đầu tư Nước ngoài

DNAS tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài trong việc thành lập doanh nghiệp, nhà xưởng tại hầu hết các lĩnh vực như sản xuất hàng tiêu dùng, khu công nghiệp, thiết kế phần mềm, kiến trúc, giải trí, tư vấn kỹ thuật, bất động sản.

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động tư vấn đầu tư như:

tiếp cận thị trường và lựa chọn hình thức đầu tư;

tư vấn rà soát tổng thể liên quan đến đất đai, nhà xưởng, đối tác Việt Nam;

đại diện cho khách hàng trong quá trình thảo luận và thương lượng hợp tác với đối tác trong nước cũng như các cơ quan cấp phép;

rà soát cấu trúc công ty và đề xuất các mô hình kinh doanh phù hợp;

tham gia chuẩn bị các tài liệu thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam;

tư vấn sau thành lập doanh nghiệp.