Ngân hàng, Bảo hiểm, Chứng khoán

Các luật sư của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm đối với các dự án huy động và tài trợ vốn. Chúng tôi có thể trợ giúp khách hàng soạn thảo, soát xét các hợp đồng tín dụng và các tài liệu liên quan khác. Ngoài ra, chúng tôi cũng trợ giúp khách hàng chuẩn bị các tài liệu cho việc đăng ký các khoản vay nước ngoài tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Hầu hết các luật sư của chúng tôi có sự hiểu biết sâu sắc về các quy định của pháp luật Việt Nam và các thông lệ quốc tế có liên quan đến bảo hiểm. Chúng tôi có thể giúp khách hàng chuẩn bị và soát xét các đơn bảo hiểm và các tài liệu liên quan khác. Chúng tôi cũng tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc đàm phán và giải quyết các khiếu nại/tranh chấp bảo hiểm.

Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán và thị trường vốn tại Việt Nam, DNAS đang phát triển các dịch vụ tư vấn pháp lý trong lĩnh vực chứng khoán gồm:

Tư vấn cho khách hàng là các Công ty nhà nước trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp;

Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam;

Giúp các công ty chứng khoán đạt được sự chấp thuận, thông qua cần thiết từ Cơ quan nhà nước trong quá trình hoạt động.