Bất động sản

Những tranh chấp gần đây về đất đai và bất động sản cho thấy đây là một trong những lĩnh vực đầu tư rất phức tạp nhưng chứa đựng không ít cơ hội tiềm năng cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp và quyết đoán.

DNAS hỗ trợ khách hàng về pháp lý và điều hành một cách toàn diện trong suốt quá trình phát triển dự án bất động sản của mình, từ việc định vị khu đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng cho đến việc phân phối và quản lý sản phẩm bất động sản.  Cụ thể, chúng tôi cung cấp cho khách hàng những giải pháp:

Tư vấn về chính sách và các quy định đặc thù trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Việt Nam;

Đại diện khách hàng trong việc thương lượng, định vị, hợp nhất bất động sản, thương lượng đền bù, giải phóng mặt bằng;

Soạn thảo các tài liệu pháp lý cần thiết trong quá trình phát triển bất động sản như chuyển nhượng quyền sử dụng bất động sản, hồ sơ xây dựng, mua bán, thế chấp bất động sản.