Thuế

Trong môi trường kinh doanh đa dạng hiện nay, cơ cấu và hoạch định chi phí thuế hợp lý luôn đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.  Với chuyên môn và kinh nghiệm thực tế của mình trong hoạt động tư vấn thuế, DNAS luôn hướng tới việc cung cấp những giải pháp thuế toàn diện nhằm tối đa hóa lợi ích hợp pháp của khách hàng.  Dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi bao gồm:

Khảo sát tuân thủ các quy định về thuế của doanh nghiệp

Xem xét khả năng tận dụng các ưu đãi thuế và hướng dẫn nghiệp vụ phù hợp với từng mô hình kinh doanh

Tư vấn các tác động của thuế trong các giao dịch thương mại, hợp tác đầu tư, liên doanh

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình làm việc với các cơ quan thuế